KOSTEN/VERGOEDING

Als u een verwijzing heeft van uw arts worden de kosten voor dieetadvies vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.  Per jaar worden de eerste drie behandeluren vergoed. Deze vergoeding valt onder het eigen risico. ( wat is eigen risico: https://www.zorgwijzer.nl/faq/eigen-risico) Vaak zijn echter meer behandeluren nodig. U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen of u ook nog aanvullend verzekerd bent.

Ook zonder verwijzing kunt u terecht voor dieetadvies. De kosten worden in dat geval echter slechts door enkele zorgverzekeraars vergoed. Als u zelf betaalt, kost dieetadvies € 17,10 per kwartier.

Tijdsduur
De tijdsduur die per consult in rekening wordt gebracht is:

  • eerste consult: 75 minuten
  • vervolg consult: 15-30 minuten
  • telefonisch consult: 15-30 minuten
  • e-mail: 15-30 minuten

Vergoeden van extra kosten
Moet u extra kosten maken voor uw dieet? In bepaalde gevallen worden deze kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Als de kosten niet worden vergoed, kunt u de kosten voor een deel terugkrijgen via fiscale aftrek. Als u de extra kosten niet zelf kunt betalen, kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand van de sociale dienst van uw gemeente.

Uitzonderingen

  • Voor dieetadvies bij bepaalde aandoeningen gelden specifieke afspraken met zorgverzekeraars. Uw diëtist kan u hier meer over vertellen.
  • Dieetadvies tijdens uw verblijf in een ziekenhuis of verpleeghuis valt niet onder de basisverzekering. U krijgt hier dus geen rekening voor.

Suggesties/ideeën

2 + 9 =

Verbeteren waar mogelijk

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan.

CONTACT

Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Telefoonnr: 030 267 6112
info@medischcentrumdorp.nl
Medisch Centrum Dorp is een medisch centrum waarin huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psycholoog, Indigo, diëtist en RIVAS thuiszorg samenwerken.
Wij bieden u complete en persoonlijke zorg in een moderne omgeving en met een ouderwetse zorgzaamheid.
  • Klant Tevredenheid 80% 80%
  • Bereikbaarheid 95% 95%