Per 1 April nemen Laura en Lisa de praktijk over van Jacques.

Per 1 April doet Jacques een stapje terug. Hij blijft werkzaam binnen de praktijk als fysiotherapeut en manuele therapeut maar draagt de praktijk over aan Lisa Spanos – Bröckl en Laura van Beek. 

Wij zijn verheugd met deze stap. We hopen in de toekomst de goede samenwerking met de zorgverleners in Houten voort te zetten.

Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp

De praktijk die nu bekend staat als fysiotherapie en orthomanuele therapie J,Koole gaat verder onder de naam Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp. Een logische keuze aangezien velen de praktijk al zo noemen.

Historie van de praktijk

In 1988 is Jacques Koole met de praktijk gestart. De eerste vestiging van de praktijk was in de Borchen. Later werd het een praktijk aan huis op de Scherpencamp.
Hier heeft Jacques velen jaren een goed lopende praktijk gehad met later nog een dependance bij Piazza Sports. Toen al zag hij het grote nut van bewegen bij revalidatie, herstel en gezondheid.
In Oktober 2008 werd het Medisch Centrum Dorp geopend op de locatie waar we nu zitten. Jacques is daar gaan vestigen als praktijk voor fysiotherapie met een goed lopende samenwerking binnen het centrum met verschillende disciplines.

In die tijd is de praktijk gegroeid van 2 therapeuten naar inmiddels 5.

Hoe ziet de toekomst er uit?

Op dit moment zijn we een groeiende en bloeiende praktijk van 5 therapeuten met een grote verscheidenheid aan specialisaties en aandachtsgebieden.
We hebben 3 manueel therapeuten, een handtherapeut en Leonie is bijna klaar met haar opleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut.
De laatste jaren zijn we geschoold in behandeling doormiddel van dry needling en shockwave. En kunnen als aanvulling op onze diagnostiek echografie in zetten.
Onze aandachtsgebieden bestaan onder andere uit; Wervelkolom gerelateerde klachten, Jacques en Lisa specialiseren zich op het gebied van schouder klachten, Laura is onze handtherapeut en samen met Lisa behandelt ze de elleboogklachten.
Leonie en Jos zijn aangesloten bij het chronisch zorgnet en zijn gecertificeerde claudicatio therapeuten.
In de toekomst zullen wij ons met veel plezier blijven inzetten om deze eerder genoemde aandachtsgebieden te blijven bestrijken en willen we dit verder uitbouwen. Houten is aan het vergrijzen en dus zullen we ons meer gaan toeleggen op Ouderen en klachten die daaraan gerelateerd zijn. Hieronder valt Artrose wat al binnen onze aandachtsgebieden valt maar ook de valpreventie, dementie en geriatrie zullen daar onder vallen.

Welke veranderingen zijn er nu?

De naam veranderd en ook het aanspreekpunt van de praktijk. Maar alle fysiotherapeuten blijven werkzaam in de praktijk waaronder ook Jacques. Hij blijft maandag en de donderdag werkzaam in de praktijk.
Leonie zal op de maandagen, woensdag en donderdagen aanwezig zijn. Jos op de maandagen en donderdagen. Laura blijft op dinsdagen tot en met Vrijdag aanwezig en Lisa zal vanaf heden de maandagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen aanwezig zijn op de praktijk.

Wij hopen u in de toekomst van dienst te kunnen zijn en dus te mogen verwelkomen in de praktijk.