Voor het kind is het fijn om een plek te hebben waar hij/zij zijn verhaal kwijt kan en praktische tips kan krijgen. Bij een onafhankelijk iemand die kan luisteren, aandacht heeft en mee kan denken.
Kortdurend en om problemen voor te blijven.
Ben jij een kind van scheidende ouders en zou je een ondersteunend gesprek willen? Of ben je een scheidende of gescheiden ouder en denkt dat je kind hier baat bij kan hebben? Neem contact op met tvernooij@medischcentrumdorp.nl

Het percentage echtscheidingen ligt in Houten met 8,2% van de volwassenen onder het landelijk gemiddelde (9,5%) Het aantal scheidingen neemt de laatste jaren echter wel toe, ook in Houten. Hierbij moet vermeld worden dat er alleen cijfers beschikbaar zijn van stellen die officieel getrouwd zijn geweest, terwijl het daadwerkelijke aantal inwoners dat uit elkaar gaat of een slechte relatie onderhoudt, veel hoger zal liggen. Het CBS meldde in 2002 zelfs dat de kans op relatieverbreking voor niet-gehuwde samenwoners meer dan twee keer zo hoog is als voor gehuwde samenwoners. Door de groei van het inwoneraantal en het aantal geboortes neemt de potentiële doelgroep ook toe. Bovendien constateren professionals dat er onder de hoogopgeleide bevolking van Houten veel complexe echtscheidingen spelen. Het Sociaal Team schat in dat er bij 30 à 40% van de caseload sprake is van relatie- of (echt)scheidingsproblematiek.

Wat kunnen we hier nu mee?
Er is veel aanbod en er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders en hun kinderen binnen de Gemeente Houten, maar dit wisselt regelmatig en is niet altijd even overzichtelijk. Als POH GGZ Jeugd kan ik een vast aanspreekpunt zijn voor ouders met kinderen die in een echtscheidingssituatie zitten. Juist omdat de POH GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk werkt alwaar de signalen van relatie problematiek (al dan niet leidend tot een scheiding of relatieverbreking) veelal leiden tot spreekuurbezoek van één van de betrokkenen of kinderen, is dit de plaats om ondersteuning aan te kunnen bieden.

Hoe zou ik mijn rol als POH GGZ Jeugd hierin nu invulling willen geven?
Mocht je van patiënten horen dat ze als ouders uit elkaar gaan, dan kan je ze wijzen op de aanwezigheid van de POH GGZ Jeugd binnen het centrum. Om ouders en kinderen te ondersteunen in deze moeilijk tijd, kunnen ze een afspraak maken om in gesprek te gaan met de POH GGZ Jeugd. Ze kunnen een afspraak maken via tvernooij@medischcentrumdorp.nl. Dit hoeft niet op verwijzing van de huisarts.

Waar gaat het gesprek over?
Een scheiding heeft altijd gevolgen voor het kind. Bij het ene gezin gaat het soepeler dan bij de ander, het ene kind kan hier ook beter mee omgaan dan de ander. Bij de POH GGZ Jeugd kan het kind vrij praten, zonder hierbij last te hebben van loyaliteitsgevoelens richting één van de ouders. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, informatie over waar je terecht kan, of voor een kortdurend traject waarin we bijvoorbeeld aan de slag gaan met voorlichtingsfilmpjes, een werkboekje, op een creatieve manier in gesprek gaan met het kind of een andere methode waarbij het kind zich prettig voelt.
Het kind of gezin hoeft geen probleem te ervaren. Preventief met elkaar spreken kan ook een hoop problemen voorkomen.

Aan welke voorwaarden moet het contact voldoen?
Het kind staat voorop. Ik ga in principe in gesprek met het kind. Een adviesgesprek voor ouders is ook mogelijk. Bemiddelingsgesprekken tussen ouders vallen hier niet onder. Het gesprek wordt niet geregistreerd.