Door een aantal oorzaken is de zorgvraag bij huisartsen in Nederland de laatste jaren sterk toegenomen. Dat resulteert in langere telefonische wachttijd of dat u niet op dezelfde dag of bij uw vaste huisarts terechtkunt. Dit is iets wat wij proberen te voorkomen omdat wij als uw huisartsen ondanks alles goede zorg en aandacht willen blijven bieden. Helaas worden ook wij in Medisch Centrum Dorp geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt wat assistentes betreft en een verschuiving van zorg van de ziekenhuizen naar de huisartsen waarbij juist extra personele ondersteuning nodig is.

De verzekeraars en het ministerie zijn van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht. De benodigde investeringen in de huisartsenzorg zijn wel toegezegd maar niet waargemaakt. Dat betekent dat wij moeten roeien met de riemen die wij hebben. Dat is met onze persoonlijke investeringen tot nu toe redelijk goed gelukt maar ook wij zijn ongelukkig met de situatie dat de wal het schip begint te keren en dat ook wij met onze ruime personeelsbezetting en extra inzet van artsen u niet altijd bijtijds kunnen helpen.

Wij vragen uw begrip en geduld voor deze door ons ongewenste ontwikkeling. Wij blijven desondanks investeren in service, bereikbaarheid en een toereikend praktijkteam.

De huisartsen van Medisch Centrum Dorp