Het Coronavirus legt tijdelijk het bevolkingsonderzoek stil

De uitbraak van het coronavirus COVID-19 kan de komende periode een behoorlijk beslag gaan leggen op de beschikbare zorg in Nederland. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten om de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stil te leggen. Op dit moment krijgen ongeveer 9000 mensen vanuit de drie bevolkingsonderzoeken een verwijzing voor vervolgonderzoek. Door geen nieuwe onderzoeken meer te verrichten neemt het aantal verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek sterk af, waardoor bij de ziekenhuizen capaciteit vrijkomt voor de zorg rondom het coronavirus.

Per direct worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd.
Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker worden de onderzoekscentra per direct gesloten. Cliënten met een uitnodiging kunnen geen borstfoto’s laten maken. 

Deze maatregel duurt in ieder geval tot 6 april. Op basis van de ontwikkelingen rond Corona wordt er in afstemming met de betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer we weer kunnen starten.Lees onderstaand wat dit voor u betekent. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de regionale informatielijn