KLACHTEN PROCEDURE

Klachten Procedure

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan. U kunt uw klacht mondeling met ons bespreken of schriftelijk indienen door ons klachtenformulier in te vullen.

Download het klachtenformulier. U kunt het ingevulde formulier eventueel scannen en versturen naar info@medischcentrumdorp.nl.

Klachtenformulier MCD

Komen we er samen niet uit?
Vindt u het lastig om een klacht bij ons in te dienen of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen om de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u tegen de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel ook te bereiken op telefoonnummer: 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl

Medisch Centrum Dorp

MCD Huisartsen
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Bereikbaar:
8.00-17.00 uur

MCD Apotheek
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Bereikbaar:
8.00-17.00 uur

MCD Fysiotherapie
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Bereikbaar:
8.00-17.00 uur 

MCD Psychologie
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Bereikbaar:
8.00-17.00 uur 

MCD Diëtiek via RIVAS
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

MCD Wijkverpleging via RIVAS
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

MCD Indigo
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

MCD Saltro
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Dagelijks van 08.00-11.30uur

Privacyreglement van uw huisarts