ZORG PROGRAMMA´S

huisartsen

Zorgprogramma’s

In de vijf Medische Centra in Houten en Schalkwijk leveren de zorgverleners van Zorg in Houten de beste zorg dicht bij huis.

In Nederland zijn veel mensen met een chronische aandoening zoals astma, COPD, diabetes en hart -en vaatziekten. En dit aantal neemt nog altijd toe. Daarom heeft Zorg in Houten samen met de zorgverleners zorgprogramma’s ontwikkeld om deze groep mensen zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast hebben we ook zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen die kampen met langdurige psychologische aandoeningen zoals depressie en angststoornissen.

In een zorgprogramma worden duidelijke afspraken gemaakt over wat de beste zorg is, hoe de behandeling er uitziet en wat de verschillende taken zijn. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is patiënten te leren omgaan met hun ziekte en de ziektelast zoveel mogelijk te beperken. Omdat de behandeling van patiënten met een chronische ziekte vaak complex is streven wij bij Zorg in Houten naar nauwe samenwerking tussen de zorgverleners. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de werkwijze uniform, zodat de behandeling soepel en gemakkelijk verloopt.

Dagelijks werken zo meer dan 200 professionals met veel toewijding aan persoonlijke zorg. Nauwe samenwerking tussen de zorgverleners en partners leidt tot een breed zorgaanbod onder de vlag van Zorg in Houten, onze multidisciplinaire zorggroep.

Privacyreglement van uw huisarts