ORGANISATIE

Organisatie
Het EMC Dorp is een eerstelijns multidisciplinair samenwerkingsverband van medische en paramedische professionals, gehuisvest aan de Prins Bernhardweg 69 te Houten. 
Het centrum is in oktober 2008 geopend. De drie huisartsenpraktijken (Ebbing/Peucker, 
Deijns/De Goede en Van den Assem) hebben zich verenigd in de Coöperatie EMC Houten Noord West en zijn de hoofdhuurder van het medisch centrum op de begane grond van het Zorggebouw Houten aan de Prins Bernhardweg. De Coöperatie is een samenwerking aangegaan met de volgende disciplines:

 • MC Apotheek Houten
 • Fysiotherapiepraktijk J. Koole
 • Psychologenpraktijk Medisch Centrum Dorp
 • Dietisten Midden Nederland
 • Indigo
 • De vertegenwoordigers van de verschillende disciplines komen maandelijks (op woensdag) bijeen in het beleidsoverleg van het medisch centrum Dorp. Op uitnodiging en onder leiding van de centrummanager dhr. Ruud Beukers worden in dit overleg de beleidsmatige zaken besproken waaronder de jaarlijkse kwaliteitscyclus zoals het jaarplan met begroting en het jaarverslag inclusief de financiële rapportages.

Op de 1e, 2e en 3ee verdieping van Het Zorggebouw zijn zelfstandige zorgprofessionals gehuisvest. Zij maken geen onderdeel uit van het MCD. Met MCD maakt deel uit van de stichting Zorg in Houten die bestaat uit de vijf Medische Centra in de gemeente Houten. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuurders uit de eigen kring van aangesloten praktijkhouders. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en coördineert de uitvoering hiervan. Door nauwe samenwerking met de aangesloten zorgverleners streeft het bestuur ontwikkeling na op het gebied van:

 • Zorgprogramma’s
 • Innovatie van zorg
 • Kwaliteit van zorg
 • Kwaliteit van bedrijfsvoering
 • Scholing
 • Communicatie en PR
 • Contractering en administratie

BHV
Het Zorggebouw Houten, waar het MCD deel vanuit maakt, beschikt over een BHV team.
Deze BedrijfsHulpVerleners zijn getraind om in noodsituaties te helpen het pand te ontruimen en eerste hulp maatregelen te kunnen nemen.
Op volle sterkte gaat het om een groep van 8 personen, die allemaal met succes een opleiding daarvoor afgerond hebben.  Jaarlijks worden de benodigde BHV herhaalcursussen gevolgd. We proberen onder alle omstandigheden op elke verdieping iemand te hebben, die weet wat er gebeuren moet en aanspreekbaar is.
In de hal van het centrum is elke dag de actuele bezetting van het BHV team zichtbaar door middel van aanwezigheidsbordjes.

Het centrum beschikt over een AED apparaat, dit hang bij de balie van de huisartsen.
Onder regie van het BHV team wordt jaarlijks een ontruimingsoefening georganiseerd.
We hopen het nooit nodig te hebben, maar we zijn er klaar voor. U bevindt zich in een veilig gebouw.

CONTACT

dhr. Ruud Beukers, locatiemanager.
E-mail: rbeukers@zorginhouten.nl

 • Klant Tevredenheid 80% 80%
 • Bereikbaarheid 95% 95%

Suggesties/ideeën

9 + 3 =

Verbeteren waar mogelijk

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan.