INFORMATIE

psychologie

Werkwijze

Binnen onze praktijk wordt op cognitief-gedragstherapeutische wijze gewerkt. Daarnaast wordt er waar nodig en desgewenst behandeld met EMDR. Meer informatie hierover vindt u op http://www.vgct.nl/ en op http://www.emdr.nl/.  Kijk ook op www.mijnpositievegezondheid.nl 
Er wordt zowel individuele therapie als relatietherapie aangeboden. 

Let op: Wij behandelen niet onder de achttien jaar.  

scroll verder voor KWALITEITSTATUUT (hierin vindt u informatie over privacy, hoe te handelen bij crisis, waarneming praktijk, overname bij overlijden, werkwijze)  EN HANDIGE LINKS

ONS TEAM

Dhr. M.C.J. Nieuwenhuisen

Dhr. M.C.J. Nieuwenhuisen

GZ-psycholoog/ Cognitief gedragstherapeut/ ontwikkelingspsycholoog

Martijn is GZ-psycholoog en Cognitief gedragstherapeut. Hij werkt tevens met EMDR als behandeltechniek. Daarnaast is hij afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog. Hij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag. 

REGISTRATIES:

 • Gezondheidszorgpsycholoog, BIG: Nummer: 09061375325
 • Eerstelijnspsycholoog (LVVP)
 • Cognitief gedragtherapeut (VGCT)
 • Ontwikkelingspsycholoog
 • AGB Zorgverlenercode: 94004617
Mw. K.W. Vercauteren

Mw. K.W. Vercauteren

GZ-psycholoog/ Cognitief gedragstherapeut

Karlijn is GZ-psycholoog en Cognitief gedragstherapeut. Zij werkt tevens met EMDR als behandeltechniek. Zij werkt op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

REGISTRATIES :

 • Gezondheidszorg Psycholoog, BIG: 49061533125
 • Cognitief Gedragstherapeut (VGCT)
 • Lid Vereniging EMDR
 • : AGB zorgverlenerscode: 94014377

KWALITEITSTATUUT

Kwaliteitsstatuut Martijn Nieuwenhuisen
Kwaliteitsstatuut Karlijn Vercauteren

HANDIGE LINKS

Ik vermoed huiselijk geweld
Je zorgen maken om een kind is niet fijn. Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld. Maar, wat is er eigenlijk aan de hand? Is het wel aan jou om iets te doen? Ja. Juist jíj kunt helpen. Want ook als je twijfelt, kun je iets doen. Je kunt zelfs het leven van een kind veranderen. Dus kijk naar de signalen waar je op kunt letten en kom in actie.

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

COC Midden-Nederland
Het COC komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’s in Nederland en in het buitenland. COC beschikt als één van de weinige LHBT-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

Sinds 18 januari 1950 is het COC ook in de regio Utrecht actief. Eerst onder de naam COC Utrecht en later onder de naam COC Midden-Nederland. Ons werkgebied omvat alle gemeenten in de provincie Utrecht, drie gemeenten in Gelderland en negen gemeenten in Noord-Holland. COC Midden-Nederland is lid van de federatie van COC’s.

www.cocmiddennederland.nl

VERENIGING VOOR PSYCHOTHERAPEUTEN EN GZ-PSYCHOLOGEN LEKSTROOM

De vereniging wordt gevormd door GZ-psychologen en psychotherapeuten in de regio lekstroom. U kunt hier onder andere gegevens vinden over adressen, beschikbare therapieen en registraties, naast wachttijden en snelle toegang tot de website van desbetreffende behandelaar. 

 

www.vgpl.nl

Arbo portaal
Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website is opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden.

www.arboportaal.nl

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën
De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De VGCt is opgericht in 1966 en heeft momenteel ruim 6000 leden en ruim 500 belangstellenden.

De VGCt zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling én uitoefening van de cognitieve gedragstherapie. Zij doet dit door het handhaven en vergroten van de kwaliteit en door permanente scholing van haar leden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij veel psychische problemen, waaronder angst, depressie en verslaving, de voorkeur moet krijgen.

www.vgct.nl

Vereniging EMDR Nederland
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

www.emdr.nl

GGZ Houten
GGZ-Houten is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten in Houten. Daarnaast is een deel van de GZ-psychologen verbonden aan de vijf medische centra (EMC-psychologen) in Houten. Wij hopen dat u door deze site een overzicht krijgt van wie we zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. De hulpverleners van GGZ-Houten zijn allemaal BIG-geregistreerd en lid van een gekwalificeerde beroepsvereniging.

www.ggzhouten.nl

Wij zijn MIND
Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs.

www.wijzijnmind.nl

testjegedrag.nl
Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart kunnen worden gebracht, de zogenaamde “Roos van Leary”. Op deze site kunt u de test uitvoeren en wat achtergrond informatie raadplegen.

 

www.testjegedrag.nl

Filmpje over schematherapie

Klik hier om het filmpje over schematherapie te bekijken.

Zelfcompassie

113 online
Denk je aan zelfmoord?
Zoek hulp

Klik hier om naar de website te gaan

Suggesties/ ideeën

12 + 11 =

Verbeteren waar mogelijk

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan.

CONTACT

Medisch Centrum Dorp Prins Bernhardweg 69 3991 DE Houten Telefoonnr: 030 267 6112

Medisch Centrum Dorp is een medisch centrum waarin huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psycholoog, Indigo, diëtist en RIVAS thuiszorg samenwerken. Wij bieden u complete en persoonlijke zorg in een moderne omgeving en met een ouderwetse zorgzaamheid.

 • Klant Tevredenheid 80% 80%
 • Bereikbaarheid 95% 95%