Toegang tot de volgende online diensten:
• E-consult: beveiligd uw huisarts mailen
• E-afspraken: huisarts-afspraken maken
• Herhaalrecepten aanvragen
• Labuitslagen inzien
• Thuisarts: betrouwbare medische info
Zorg online Uitleg?

CONTACT

Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten

UwZorgOnline

Huisartsenpraktijk
Ossendrijver/ Peucker
Telefoon: 030 – 6371261

Huisartsenpraktijk van der HoevenTelefoon: 030 – 6342611

Huisartsenpraktijk Deijns/de GoedeTelefoon: 030 – 6374660

Apotheek Medisch Centrum Dorp
Telefoon: 030 - 2676112
Email: apotheekmcdorp@ezorg.nl

Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp
Telefoon: 030 - 6379738

Psychologiepraktijk Medisch Centrum Dorp
Telefoon: 030 - 6374726

Diëtisten Midden Nederland
Telefoon: 06 - 15173830

Huisartsenpost/spoedpost Nieuwegein Telefoon: 088 - 1309660

www.houtenseapotheken.nl

Medisch Centrum Dorp is een medisch centrum waarin huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psycholoog en diëtist samenwerken.

Voor contact gegevens van een specifieke zorg-discipline: klik op één van de disciplines in de header hierboven in de menubalk

 

Positieve Gezondheid

In Medisch Centrum Dorp wordt gewerkt volgens het concept ‘Positieve Gezondheid’.  Dit houdt in dat het accent niet op uw ziekte of klacht ligt, maar op u als mens, op uw veerkracht en wat uw leven betekenisvol maakt. Hierbij wordt gekeken naar 6 domeinen: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren.

Wilt u meer weten? Uw behandelaar gaat hierover graag met u in gesprek!

Suggesties/ ideeën

12 + 3 =

Verbeteren waar mogelijk

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan. U kunt uw klacht mondeling met ons bespreken of schriftelijk indienen door ons klachtenformulier in te vullen.

Download het klachtenformulier. U kunt het ingevulde formulier eventueel scannen en versturen naar info@medischcentrumdorp.nl.

Klachtenformulier MCD

Komen we er samen niet uit?
Vindt u het lastig om een klacht bij ons in te dienen of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen om de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u tegen de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

 

Veelgestelde vragen

In het Medisch Centrum Dorp zijn aanwezig huisartsen, apotheek, fysiotherapie, psychologie en diëtetiek.
Het centrum is alle werkdagen geopend van 8.00 tot 18.00 uur.
Voor meer informatie over de exacte openingstijden van de disciplines verwijzen we naar de pagina's van de disciplines zelf.
Hier kunt ook de contactgegevens vinden voor het maken van afspraken.

Waar vindt u meer informatie over het centrum?

Klik voor meer informatie over het centrum op de knoppen organisatie, jaarplan, jaarverslag en gebouwbeheer.
Hier vindt u ook meer informatie over contactpersonen van het MCD.

Wat Medisch Centrum Dorp voor u kan betekenen

Het Medisch Centrum Dorp biedt u betrouwbare zorg in een vertrouwde en moderne omgeving. 
Er wordt geïnvesteerd is samenwerking en de medewerkers kennen elkaar en hun expertise zodat u snel toegang heeft tot de juiste en adequate zorg. Alle praktijken in het MCD beschikken over een kwaliteitskeurmerk en er worden jaarlijks controle audits uitgevoerd om dit keurmerk te behouden.