OVER ONS

apotheken

ORGANISATIE

De Houtense MC Apotheken BV bestaat uit drie apotheken en een apotheek servicepunt in de eerstelijns medische centra van Houten. Hieronder vindt u een beschrijving per apotheek.

APOTHEEK MEDISCH CENTRUM DORP
Apotheek Medisch Centrum Dorp is sinds 1 oktober 2008 gevestigd in Medisch Centrum Dorp aan de Prins Bernhardweg in Houten. De apotheek is gevestigd in een groot Medisch Centrum waarin vrijwel iedere eerstelijnsdiscipline vertegenwoordigd is. De apotheek staat vrijwel in open verbinding met de huisartsenpraktijk, waardoor een zeer nauw contact tussen apotheek en huisartsenpraktijk ontstaan is. Om dit contact te versterken is er een maandelijks multidisciplinair overleg waar om de beurt iedere discipline inhoud presenteert. De apotheker neemt ook deel aan de FTO’s in Houten, clustercommissie Pharmapartners, huurdersoverleg, werkgroep farmacie, maandelijks huisartsenoverleg, overleg ontwikkeling zorgprogramma’s, beleidsoverleg kerndisciplines en voortgang samenwerking met ketenpartner SHH. De apotheek verzorgt de herhaalreceptuur van de huisartsenpraktijk. Gevraagd en ongevraagd wordt de klant geadviseerd, begeleid en dienstverlening aangeboden. Ten behoeve van de cliënten van Apotheek Medisch Centrum Dorp zijn er 24 uurs kluisjes geplaatst zodat men 24 uur per dag medicatie kan ophalen. Ook deze apotheek werkt met de zogenaamde herhaalservice. Kenmerk van deze service is dat de chronisch gebruikte medicatie pro-actief wordt klaargemaakt.  Dit overigens pas nadat een uitgebreid intake gesprek met de patiënt gehouden is en het medicatieprofiel beoordeeld is door een apotheker. Voor iedere levering worden de autorisatieoverzichten opnieuw door een apotheker gecontroleerd. Apotheek Medisch Centrum Dorp profileert zich net als andere genoemde apotheken door een hoogstaande service en kwaliteit te bieden.

APOTHEEK MEDISCH CENTRUM MOLENZOOM

Vanaf september 2011 heeft het management zich keihard ingezet om de opening van een apotheek in Medisch Centrum Molenzoom per januari 2012 te verwezenlijken. Hiertoe heeft er in dit centrum eerst een verbouwing ten behoeve van de huisvesting van 2 huisartsen plaatsgevonden, direct gevolgd door een verbouwing en inrichting van een apotheek. Deze verbouwingen zijn uitermate soepel verlopen en hebben geresulteerd in fijne werkplekken voor de betreffende huisartsen en een efficiënt ingerichte medisch centrum apotheek. Er is in het centrum weinig plaats voor de apotheek en iedere m2 moet dan ook benut worden. In eerste instantie is dit gelukt. De vraag is wel of het aantal m2 toereikend is voor een groeiende apotheek organisatie. De medewerkers die vanaf 2 januari 2012 gestart zijn, zijn vanaf najaar 2011 reeds in dienst genomen en ingewerkt bij de Houtense MC Apotheken VOF. Er zijn in het centrum diverse eerstelijns disciplines werkzaam, te weten: huisartsen, fysiotherapie, diëtetiek, wijkverpleging, podotherapie en (kinder)psychologie.

Er zijn activiteiten ontwikkeld om goede samenwerking te bevorderen. De apotheker neemt deel aan de Farmacotherapie overleggen (FTO Houten), multidisciplinair inhoudelijk en beleidsoverleg op centrum niveau, aan het overleg t.b.v. het Zorgprogramma Diabetes dat door dit centrum is ontwikkeld, en 2 wekelijks aan het praktijkhouders overleg van de huisartsen. Er staat een polyfarmacie project gepland, daarin worden per praktijk enkele patiënten besproken. Interessante casuïstiek wordt tevens plenair besproken in het praktijkhouders overleg. Ook in Apotheek Medisch Centrum Molenzoom wordt er gewerkt met de Herhaalservice, het proactief klaarzetten van chronische medicatie. Uiteraard wordt er bij aanvang en bij mutaties het medicatie profiel besproken met de voorschrijver. Bovendien vindt er minimaal jaarlijks nog een medicatie beoordeling plaats.
De patiënten kunnen gebruikmaken van de zaterdag opening en kluisjes van Medisch Centrum Dorp.

APOTHEEK MEDISCH CENTRUM HOFSPOOR
Apotheek Medisch Centrum Hofspoor is per 5 mei 2014 geopend. De apotheek is gelegen in het Medisch Centrum Hofspoor naast het poliklinisch centrum van het St. Antoniusziekenhuis. In het Medisch Centrum Hofspoor zijn o.a. de huisartspraktijken Beekmos en Loerik gevestigd. De apotheken Loerik en Castellum zijn per 1 april 2014 overgenomen. De patiëntenpopulatie is verhuisd naar deze nieuwe apotheek Medisch Centrum Hofspoor. De apotheek is ongeveer 135 m2 groot. Ook deze apotheek zet de Houtense Herhaalservice in om de mensen zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.

Suggesties/ ideeën

1 + 5 =

Verbeteren waar mogelijk

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan.

CONTACT

Apotheek Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Telefoonnr: 030 267 6112
Mail ons

Medisch Centrum Dorp is een medisch centrum waarin huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psycholoog, Indigo, diëtist en RIVAS thuiszorg samenwerken.

Wij bieden u complete en persoonlijke zorg in een moderne omgeving en met een ouderwetse zorgzaamheid.