ZORG PROGRAMMA'S

Zorgprogramma’s

In de vijf Medische Centra in Houten en Schalkwijk leveren de zorgverleners van Zorg in Houten de beste zorg dicht bij huis.
Dagelijks werken meer dan 200 professionals met veel toewijding aan persoonlijke zorg. Nauwe samenwerking tussen de zorgverleners en partners leidt tot een breed zorgaanbod onder de vlag van Zorg in Houten, onze multidisciplinaire zorggroep.

In Houten en Schalkwijk hebben we meerdere zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen met een chronische ziekte. In een zorgprogramma worden duidelijke afspraken gemaakt over wat de beste zorg is, hoe de behandeling eruitziet en wat de verschillende taken zijn. Een groot onderdeel van de behandeling is patiënten te leren omgaan met hun ziekte en de ziektelast zoveel mogelijk te beperken.

In Nederland zijn veel mensen met een chronische aandoening zoals astma, COPD, diabetes en hart -en vaatziekten. En dit aantal neemt nog altijd toe. Daarom heeft Zorg in Houten samen met de zorgverleners zorgprogramma’s ontwikkeld om deze groep mensen zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast hebben we ook zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen die kampen met langdurig psychologisch aandoeningen zoals depressie en angststoornissen.

De behandeling van patiënten met een chronische ziekte is vaak complex en daarom streven wij bij Zorg in Houten naar nauwe samenwerking tussen de zorgverleners. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de werkwijze uniform, zodat de behandeling soepel en gemakkelijk verloopt.

Suggesties/ideeën

1 + 6 =

Verbeteren waar mogelijk

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan.

CONTACT

Apotheek Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Telefoonnr: 030 267 6112
apotheekmcdorp@ezorg.nl

Medisch Centrum Dorp is een medisch centrum waarin huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psycholoog, Indigo, diëtist en RIVAS thuiszorg samenwerken.

Wij bieden u complete en persoonlijke zorg in een moderne omgeving en met een ouderwetse zorgzaamheid.