PRAKTIJKINFORMATIE

fysiotherapie

De praktijk is centraal gelegen en makkelijk te bereiken.
We beschikken over een ruime parkeerplaats en grote fietsenstalling.
Het centrum is rolstoeltoegankelijk.

De praktijk is aangesloten bij het schoudernetwerk midden Nederland, het COPD netwerk Utrecht, hart-vaat-long netwerk en het claudicatio netwerk. 

Onze praktijk bevindt zich op de begane grond.
Om een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, 
of bel naar 030-6379738.

PRIVACYREGELEMENT

Privacyregelement

Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp

Inleiding

Om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren, registreert uw fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wetten bevatten o.a. regels met betrekking tot:

  • het doel van de registratie
  • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
  • het beheer van de gegevens
  • de personen die toegang hebben tot de gegevens
  • het recht van de patiënt van inzage en afschrift
  • het recht op privacy
  • het toestemmingsvereiste

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig om met uw gegevens. Om zorgvuldige registratie te bevorderen, heeft fysiotherapie Medisch centrum dorp in aanvulling op hetgeen is vastgelegd in bovengenoemde wetten een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.
Lees hier verder >>>

 

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt rechten en plichten van de individuele patiënt en de zorgverlener in hun onderlinge relatie. Ze is vooral gericht op versterking van de positie van de patiënt en is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen – inclusief onderzoek en advies – die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en het verbeteren van zijn gezondheid. Behalve de rechten van de individuele patiënt zijn in de wet ook artikelen te vinden die een relatie hebben met de kwaliteit van zorg.

Relevant is met name de algemene bepaling (7:453 BW) waarin wordt gesteld dat de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen en dient te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard.
Lees hier verder >>>

 

KLACHTENREGELING

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de behandeling of andere zaken, dan stellen wij het op prijs als u dit bij ons aangeeft. Aarzel bij klachten niet om contact met ons op te nemen. Wij staan open om uw klacht te bespreken en indien mogelijk op te lossen.

Lukt het samen niet om uw klachten op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF.
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033-4672900

FOLDERS EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Folders

Samenwerkingsverband

NAH – Netwerk Houten

(niet aangeboren hersenletsel)

Suggesties/ideeën

9 + 3 =

Verbeteren waar mogelijk

Bij klachten kunt u ons daarop aanspreken. Dat hebben wij liever dan dat u er mee blijft rondlopen. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er bij u op terugkomen. We proberen er ook lering uit te trekken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er dingen mis gaan.

CONTACT

Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
030-6379738

 

 

Fysiotherapie medisch centrum dorp is gevestigd in het Medisch Centrum dorp.