LEEFSTIJLMODULES

huisartsen

Leefstijlmodules

In Houten en Schalkwijk hebben we meerdere zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen met een chronische ziekte. In een zorgprogramma worden duidelijke afspraken gemaakt over wat de beste zorg is, hoe de behandeling eruitziet en wat de verschillende taken zijn. Een groot onderdeel van de behandeling is patiënten te leren omgaan met hun ziekte en de ziektelast zoveel mogelijk te beperken.

In Nederland zijn veel mensen met een chronische aandoening zoals astma, COPD, diabetes en hart -en vaatziekten. En dit aantal neemt nog altijd toe. Daarom heeft Zorg in Houten samen met de zorgverleners zorgprogramma’s ontwikkeld om deze groep mensen zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast hebben we ook zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen die kampen met langdurig psychologisch aandoeningen zoals depressie en angststoornissen.

De behandeling van patiënten met een chronische ziekte is vaak complex en daarom streven wij bij Zorg in Houten naar nauwe samenwerking tussen de zorgverleners. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de werkwijze uniform, zodat de behandeling soepel en gemakkelijk verloopt.

Privacyreglement van uw huisarts